Data Monetization At Its Best

Data Monetization At Its Best

“We were blown away by the exceptional performance and responsiveness of Exasol. At the same time this was the only database we have worked with so far that required virtually no administration once it was set up.” Borut Rožac, Software engineer, Telekom Slovenije...

Impressions from International Business Hackathon, 28-29 October 2017

In October, we participated at the International Business Hackathon on the topic of Digital Service Solutions, organized by Gorenje Group. We performed as a 5 members group of CRMT Data Appliances orchestrated by Chef (Matej Petrovčič) and occupation Data Waiter (Vid...
Moderni analitični sistemi

Moderni analitični sistemi

Sprijaznimo se, tradicionalni pristopi k podatkovnim skladiščem in orodjem poslovnega obveščanja ne dohajajo več tempa in sprememb, ki jih narekuje poslovanje v sodobnem času, niti ne zagotavljajo ustreznega odgovora na eksponentno rast števila različnih virov,...
Novi računovodski standardi terjajo več vlaganj v IT

Novi računovodski standardi terjajo več vlaganj v IT

Novi mednarodni računovodski standardi v podjetjih prinašajo številne spremembe pri računovodenju. Vpliv le teh lahko v posameznih inštitucijah terja preoblikovanje oz. nadgradnjo lastnih informacijskih in analitičnih rešitev. V ta namen ima CRMT za vas pripravljeno...