Moderni analitični sistemi

Moderni analitični sistemi

Sprijaznimo se, tradicionalni pristopi k podatkovnim skladiščem in orodjem poslovnega obveščanja ne dohajajo več tempa in sprememb, ki jih narekuje poslovanje v sodobnem času, niti ne zagotavljajo ustreznega odgovora na eksponentno rast števila različnih virov,...
Novi računovodski standardi terjajo več vlaganj v IT

Novi računovodski standardi terjajo več vlaganj v IT

Novi mednarodni računovodski standardi v podjetjih prinašajo številne spremembe pri računovodenju. Vpliv le teh lahko v posameznih inštitucijah terja preoblikovanje oz. nadgradnjo lastnih informacijskih in analitičnih rešitev. V ta namen ima CRMT za vas pripravljeno...
Mladinska knjiga Založba replaced Netezza with EXASOL

Mladinska knjiga Založba replaced Netezza with EXASOL

Somewhat of a pioneer, Mladinska knjiga Založba, d. d. (MKZ) is the first company in Slovenia to deploy EXASOL, the fast in-memory analytic database. MKZ set out to deploy a data warehouse and introduce business analytics into its business in 2010; back then the...
Building a Big Data Platform

Building a Big Data Platform

Architecting, designing and building a robust and reliable analytics platform that satisfy business and operational needs, consist of several steps that should be carefully planned and analysed before bringing them into use. The following section describes a high...