Impressions from International Business Hackathon, 28-29 October 2017

In October, we participated at the International Business Hackathon on the topic of Digital Service Solutions, organized by Gorenje Group. We performed as a 5 members group of CRMT Data Appliances orchestrated by Chef (Matej Petrovčič) and occupation Data Waiter (Vid...
Moderni analitični sistemi

Moderni analitični sistemi

Sprijaznimo se, tradicionalni pristopi k podatkovnim skladiščem in orodjem poslovnega obveščanja ne dohajajo več tempa in sprememb, ki jih narekuje poslovanje v sodobnem času, niti ne zagotavljajo ustreznega odgovora na eksponentno rast števila različnih virov,...
Novi računovodski standardi terjajo več vlaganj v IT

Novi računovodski standardi terjajo več vlaganj v IT

Novi mednarodni računovodski standardi v podjetjih prinašajo številne spremembe pri računovodenju. Vpliv le teh lahko v posameznih inštitucijah terja preoblikovanje oz. nadgradnjo lastnih informacijskih in analitičnih rešitev. V ta namen ima CRMT za vas pripravljeno...
Mladinska knjiga Založba replaced Netezza with EXASOL

Mladinska knjiga Založba replaced Netezza with EXASOL

Somewhat of a pioneer, Mladinska knjiga Založba, d. d. (MKZ) is the first company in Slovenia to deploy EXASOL, the fast in-memory analytic database. MKZ set out to deploy a data warehouse and introduce business analytics into its business in 2010; back then the...