Sačuvajte kontakt sa nama

S ispunjavanjem obrazca koji se nalazi u nastavku slažem se da poduzeće CRMT može koristiti moje osobne podatke za slijedeće namjene:

  • obavještavanje preko e-maila o novostima i trendovima uvođenja sistema na području upravljanja poslovanja, sustava planiranja, poslovne inteligencije, rudarenja podataka, skladištenja podataka, integracije podataka i upravljanje matičnim podacima,
  • slanje pozivnica za događaje i obrazovanja sa ovog područja,
  • informiranje putem e-maila ili telefona o novim proizvodima/ rješenjima,
  • slanje e-pošte (e-mailova) sa ciljem informiranja o obrazovanju, novostima (u standardima i u publikacijama), uslugama kao i događajima sa upraviteljem ili trećim osobama,
  • kontaktiranje putem telefona u svrhu predstavljanja profesionalnih sistemskih rješenja pojedincu ili poslodavcu (po prethodnom dogovoru i na njihovoj adresi),
  • praćenje čitanja poslanih poruka e-pošte,tj e-poštu koju je pojedinac otvorio ili nije otvorio, poveznice koje je otvorio ili kliknuo (koji je sadržaj pročitao ili gledao), koliko je vremena čitao ili gledao pojedinačni sadržaj.

U bilo kojem trenutku mogu otkazati svoj pristanak i odjaviti se od daljnih obavijesti. Istodobno, slažem se da sam svjestan svojih prava o upravljanju sa mojim osobnim podacima.

Za sve dodatne informacije, podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, obavjesti o izmjeni osobnih podataka itd. kontaktirajte nas na dpo@crmt.com.

 

Pristanak

6 + 4 =