MSRP 17 –  REŠITVE 

MSRP ORODJE ZA POROČANJE

Z izdajo novega standarda MSRP 17 Zavarovalne pogodbe se bo računovodenje v zavarovalnicah obrnilo na glavo. Pripoznavanje prihodkov, operativnih stroškov, prikaz ključnih kazalnikov uspešnosti (KPIjev), planiranje etc. se bo spremenilo in postalo bolj primerljivo z ostalimi panogami.

Rezultat? Potencialno zelo težavna in draga prenova procesov finančnega upravljanja, aplikacij in poslovnih modelov.

Na srečo, CCH Tagetik nudi avtomatizirano rešitev za obravnavanje novih in rastočih zahtev glede skladnosti poslovanja (na primer Solventnost II). Z modulom MSRP 17 se lahko osredotočite na vaše poslovanje z zaupanjem, da ste v skladu s predpisanimi standardi. CCH Tagetik zagotavlja zbirko zakonodajnih rešitev za Solventnost II, MSRP 9 Finančni instrumenti, MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci, MSRP 16 Najemi, ki so na voljo v oblaku ali na spletnem vmesniku,  da boste vedno skladni s standardi.

 

KLJUČNE ZMOŽNOSTI MODULA MSRP 17 VKLJUČUJEJO

 

ZMOGLJIVO ORODJE MSRP 17
Rešitev zagotavlja skladnost s standardom z upoštevanjem novih modelov za pripoznavanje zavarovalnih pogodb. CCH Tagetik izračuna obveznosti za preostalo kritje (LRC), obveznosti za škodne odhodke (LIC) in pogodbeno storitveno maržo (CSM). CCH Tagetik diskontira denarne tokove, izračuna prilagoditvena tveganja in pogodbeno storitveno maržo (CSM) pri začetnem pripoznanju in ob naslednjih meritvah. Izračuni se izvajajo na ravni portfelja, podportfelja ali ustrezni zbirni ravni z namenom določanja pogodbeno storitvene marže (CSM) in izvajanja testa nedonosnih pogodb.

 

 

PRED-ZGRAJENA REŠITEV Uporabniki prejmejo že zgrajen podatkovni model, ki je skladen z MSRP 17. Komplet vsebuje poseben MSRP 17 kontni načrt in podatkovni model po meri za izračun vsake posamezne vrednosti. CCH Tagetik zagotavlja orodja za modeliranje za integracijo podatkovnega modela in izračunov, ki izpolnjujejo vaše potrebe po meri. Preprosto konfiguriranje s financam prijaznim vmesnikom, brez posredovanja informacijske tehnologije.

 

 

INTEGRIRANA REŠITEV CCH Tagetik MSRP rešitve niso moteče za obstoječe arhitekture – integrirajo se z vsemi vašimi sistemi, vključno s CCH Tagetik in drugimi sistemi za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja, bodisi na spletnem vmesniku ali v oblaku (Cloud). Zmogljivosti CCH Tagetik za prenos in obdelavo podatkov (ETL) vam omogočajo nemoteno integracijo s katerim koli sistemom tako za uvoz kot za izvoz podatkov.

 

 

PODATKOVNO SKLADIŠČE ZAVAROVALNIH POGODB Rešitev ustvari podatkovno skladišče pogodb za MSRP 17 in druge zahteve poročanja. Iz centraliziranega skladišča podatkov lahko natančno izračunate, poročate in razkrivate informacije ob hkratnem zmanjšanju tveganja. CCH Tagetik se integrira s Qlik Sense in Microsoft BI rešitvami, tako da lahko enostavno analizirate in pregledujete podatke od najvišje do najnižje ravni. Ko zaupate v svoje številke, lahko več časa namenite analizi in vnaprejšnjemu načrtovanju.

 

 

ORODJE ZA MODELIRANJE IN IZRAČUN Z izračunskim orodjem CCH Tagetik in analitično zmogljivostjo, boste lahko hitro obdelovali in računali z velikimi količinami podatkov. Prilagodljivo modeliranje vam omogoča enostavno nastavljanje logike izračunavanja in pravil.

 

 

RAZKRITJA IN POROČANJE Enotna različica podatkov in naša rešitev Collaborative Office omogočata enostavno poročanje ob upoštevanju zahtev MSRP 9 glede potrebnih razkritij. Ne glede na to ali zagotavljate vašemu vodilnemu finančniku finančne izkaze, ki omogočajo pregled podatkov od najvišje do najnižje ravni, pdf zgibanke, PowerPoint predstavitve za svoje vlagatelje; imejte popolno zaupanje, da so številke in opisi natančni in preverljivi.

 

BODITE PRVI V SKLADNOSTI Z MSRP 17

Potek dela in sodelovanje

Finance, prodaja in poslovanje so bolje usklajeni s pomočjo prednastavljenega delovnega toka podjetja in komunikacijskih orodij CCH Tagetik, ki poenotijo celoten cikel in pomagajo obdržati sodelavce na pravi poti in poročila izpolnjena pravočasno.

Finančni pogon

Tudi s številnimi različnimi podatkovnimi viri, podrobnimi podatki in zapletenimi izračuni, CCH Tagetik obvlada finance in upravlja celoten proces od začetka do konca.

i

Revizijska sled

Uporabniki lahko vidijo kdo, kdaj in od kje so podatki prišli, celoten življenjski cikel metapodatkov. S CCH Tagetik omogoča pregled podrobne revizijske sledi za popolno preglednost.

Enostaven za uporabo

Intuitivna uporabniška izkušnja, prednastavljeni izračuni in predloge naredijo skladnost z MSRP 17 kar se da preprosto za vse vpletene.

Ponovno uporabite dragocene podatke

Ponovno uporabite iste podatke za potrebe  notranjega in zunanjega poročanja. Naložite prilagojene podatke nazaj na izvorne sisteme za doslednost le teh v vseh sistemih.

Zmanjšajte tveganje

Zmanjšajte tveganje za napake, nedoslednosti ali pomanjkljivosti z uporabo predpripravljenih form in pametnih nastavitev, ki omogočajo pripravo podatkov za razkritja.

Del enotnega upravljanja učinkovitosti delovanja podjetja

Nobeno regulatorno poročilo ne obstaja samo zase, temveč je rezultat vaših celotnih postopkov finančnega upravljanja in sistemov poročanja. CCH Tagetik je edina enotna rešitev za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja, ki pripelje natančno in učinkovito podatke v regulatorna poročila.

R

Oblak brez kompromisov

V oblaku. Na mestu uporabe. Ena rešitev. Ne glede na to ali izberete oblak ali spletni vmesnik, gre za isto rešitev, ki obvlada in upravlja finance.

DA, ŽELIM IZVEDETI VEČ O CCH TAGETIK.
Za več informacij, prosimo izpolnite spodnji obrazec in član našega tima bo kmalu stopil v stik z vami!

Kontaktni obrazec - MSRP 17

1 + 11 =

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)