MSRP 9 – REŠITVE

MSRP ORODJE ZA POROČANJE

Po finančni krizi leta 2008, je odbor za mednarodne računovodske standarde (IASB) objavil nov standard MSRP 9 – Finančni instrumenti z namenom izboljšanja finančne transparentnosti in razkritij, ki zahtevajo pristop usmerjen v prihodnost. Rešitev MSRP 9 CCH Tagetik vam omogoča izpolnitev zahtev, vključno s shranjevanjem podatkov,  razvršćanjem finančnih instrumentov, izračunavanjem slabitev, poročanjem in z razkritji na dlani. Oglejte si zmožnosti orodja MSRP 9 spodaj.

CCH Tagetik ponuja zbirko programskih rešitev za MSRP 9 Finančni instrumenti, MSRP 15 Prihodki iz pogodb s kupci, MSRP 16 Najemi in MSRP 17 Zavarovalne pogodbe, ki so na voljo v oblaku ali na spletnem vmesniku, ter zagotavljajo, da boste vedno skladni s standardi.

 

KLJUČNE ZMOŽNOSTI MODULA MSRP 9 VKLJUČUJEJO

ZMOGLJIVO ORODJE MSRP 9
Rešitev zagotovi skladnost z MSRP 9 s prednastavljenimi izračuni za oslabitev finančnih instrumentov. Razvrsti finančne instrumente v skupine: po odplačni vrednosti (AC), po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa (FVOCI) in po pošteni vrednosti preko preko poslovnega izida  (FVPL). Izračuna pričakovane kreditne izgube (ECL) v 12–mesečnem ali življenjskem obdobju na ravni instrumenta in izdela poročila v skladu s potrebnimi razkritji, ki jih zahteva MSRP 9, vključno s primerjavami z MRS 39 in Solventnostjo II. Za zagotavljanje skladnosti z obema MSRP 9 in MSRP 7 dobijo uporabniki možnost poročanja, ki jim omogoča, da ustvarijo splošna poročila ter da izvedejo podrobnejšo analizo vsake posamezne postavke.
IZRAČUNAJTE IN INTEGRIRAJTE Po modularnem pristopu, naša rešitev MSRP 9 izvaja izračune, ki jih zahteva standard  in prav tako omogoča uvoz podatkov iz obstoječih zunanjih sistemov (razvrščanje, podatki o tveganju, itd.). Nalaganje in preverjanje podatkov iz zunanjih virov, kot so registri instrumentov in podatki iz sistemov za kreditna tveganja, se lahko avtomatizirajo in upravljajo s strani finančne organizacije. Za razvrščanje ima naša rešitev MSRP 9 celovito, prilagodljivo in visoko učinkovito testno orodje za izvajanje SPPI testa (preverjanje izključnega plačila glavnice in obresti), kot tudi intuitiven pristop do razporejanja v faze in prenos med njimi (performing, underperforming, non-performing). Faza meritev izračuna 12 mesečne ali življenjske pričakovane kreditne izgube (ECL). CCH Tagetik prav tako omogoča uporabnikom izračun efektivne obrestne mere (EIR) in prilagojene efektivne obrestne mere (CAEIR).
PODATKOVNO SKLADIŠČE FINANČNIH PODATKOV Rešitev ustvari podatkovno skladišče finančnih podatkov za MSRP 9 in druge zahteve iz enega vira. Na voljo je prednastavljena analiza, ki jo omogoča Qlik Sense. Prav tako je možno integrirati katero koli drugo orodje poslovne inteligence (BI), tako da lahko uporabniki dostopajo do podrobnih informacij, ki jih potrebujejo za nadaljnje analize in vizualizacije v življenjski dobi posamezne postavke. Z uporabo CCH Tagetik, lahko uporabniki agregirajo podatke na nivoju kontov in avtomatizirajo nalaganje v glavno knjigo.
INTEGRIRANA REŠITEV CCH Tagetik MSRP rešitve niso moteče za obstoječe arhitekture – integrirajo se z vsemi vašimi sistemi, vključno s CCH Tagetik in drugimi sistemi za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja, bodisi na spletnem vmesniku ali v oblaku (Cloud). Zmogljivosti CCH Tagetik za prenos in obdelavo podatkov (ETL) vam omogočajo nemoteno integracijo s katerim koli sistemom tako za uvoz kot za izvoz podatkov.
ORODJE ZA MODELIRANJE IN IZRAČUNE Z orodjem za izračune in analitično zmogljivostjo CCH Tagetik, boste lahko hitro obdelovali velike količine podatkov. Prilagodljivo modeliranje vam omogoča enostavno nastavljanje logike izračunavanja in pravil znotraj programa.
RAZKRITJA IN POROČANJE Enotna različica podatkov in naša rešitev Collaborative Office omogočata enostavno poročanje ob upoštevanju zahtev MSRP 9 glede potrebnih razkritij. Ne glede na to ali zagotavljate vašemu vodilnemu finančniku finančne izkaze, ki omogočajo pregled podatkov od najvišje do najnižje ravni, pdf zgibanke, PowerPoint predstavitve za svoje vlagatelje; imejte popolno zaupanje, da so številke in opisi natančni in preverljivi.

BODITE PRVI V SKLADNOSTI Z MSRP 9

Potek dela in sodelovanje

Finance, prodaja in poslovanje so bolje usklajeni s pomočjo prednastavljenega delovnega toka podjetja in komunikacijskih orodij CCH Tagetik, ki poenotijo celoten cikel in pomagajo obdržati sodelavce na pravi poti in poročila izpolnjena pravočasno.

Finančni pogon

Tudi s številnimi različnimi podatkovnimi viri, podrobnimi podatki in zapletenimi izračuni, CCH Tagetik obvlada finance in upravlja celoten proces od začetka do konca.

i

Revizijska sled

Uporabniki lahko vidijo kdo, kdaj in od kje so podatki prišli, celoten življenjski cikel metapodatkov. CCH Tagetik omogoča pregled podrobne revizijske sledi za popolno preglednost.

Enostaven za uporabo

Intuitivna uporabniška izkušnja, prednastavljeni izračuni in predloge naredijo skladnost z MSRP 9 kar se da preprosto za vse vpletene.

Ponovno uporabite dragocene podatke

Ponovno uporabite iste podatke za potrebe  notranjega in zunanjega poročanja. Naložite prilagojene podatke nazaj v izvorne sisteme za doslednost le teh v vseh sistemih.

Zmanjšajte tveganje

Zmanjšajte tveganje za napake, nedoslednosti ali pomanjkljivosti z uporabo predpripravljenih form in pametnih nastavitev, ki omogočajo pripravo podatkov za razkritja.

Del enotnega upravljanja učinkovitosti delovanja podjetja

Nobeno regulatorno poročilo ne obstaja samo zase, temveč je rezultat vaših celotnih postopkov finančnega upravljanja in sistemov poročanja. CCH Tagetik je edina enotna rešitev za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja, ki pripelje natančno in učinkovito podatke v regulatorna poročila.

R

Oblak brez kompromisov

V oblaku. Na mestu uporabe. Ena rešitev. Ne glede na to ali izberete oblak ali spletni vmesnik, gre za isto rešitev, ki obvlada in upravlja finance.

DA, ŽELIM IZVEDETI VEČ O CCH TAGETIK.
Za več informacij, prosimo izpolnite spodnji obrazec in član našega tima bo kmalu stopil v stik z vami!

Kontaktni obrazec - MSRP 9

8 + 10 =

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)